• (התנתק)
טפסי רישום להשתלמויות
מורה יקר/ה,
לנוחותך טופס לקראת היציאה לשנת שבתון / חצי שבתון בשנת הלימודים הבאה - תשע''ט:

בקשה לאישור תכנית לימודים לשנת השתלמות תשע"ט - להורדת הטופס לחצו כאן
טופס זה יש לשלוח למשרדי עגור-חברה לניהול קופות גמל: קויפמן 6 תל-אביב
טלפון: 03-5162135 פקס: 03-5162136 אתר אינטרנט: www.kereni.co.il
כתובת מייל לשליחת הטופס: golinar@agur.org.il (גב׳ גולינאר גוטי)

טופס הרשמה שנה''ל תשע''ט - להשתלמויות ארגון המורים, המיועד למשתלמים היוצאים להשתלמות באמצעות קרן ההשתלמות של ארגון המורים. יש להוריד את הטופס, למלא את הפרטים הנדרשים ולשלוח למחלקה להשתלמויות.
להורדת הטופס לחצו כאן

טופס הרשמה - שנה''ל תשע''ט - להשתלמויות ארגון המורים, המיועד למשתלמים היוצאים להשתלמות באמצעות קרן ההשתלמות של הסתדרות המורים. יש להוריד את הטופס, למלא את הפרטים הנדרשים ולשלוח למחלקה להשתלמויות.
להורדת הטופס לחצו כאן

טופס הרשמה למורים שאינם בשנת שבתון:
מיועד למורים שאינם יוצאים לשנת השתלמות ושלא נרשמו להשתלמות באמצעות האתר של ארגון המורים
כדי לבצע רישום להשתלמויות יש להוריד את הטופס, למלא את הפרטים הנדרשים ולשלוח למחלקה להשתלמויות.
להורדת הטופס לחצו כאן