• (התנתק)
צווי המניעה של שר החינוך נפתלי בנט


ה' כסלו תשע"ז
5 דצמבר, 2016

לכבוד
חברי ארגון המורים
שלום רב,


צווי המניעה של שר החינוך נפתלי בנט

שר החינוך נפתלי בנט, פנה אמש לבית הדין לעבודה, על מנת להוציא צווי מניעה לחברי ארגון המורים, לקראת שביתת האזהרה בת השעתיים שתיכננו להוציא אל הפועל.

השר בנט התגאה בדף הפייסבוק שלו בניצחונו בהוצאת צווי המניעה, אך הוא לא פתר כל בעיה במערכת. לא ברורה גאוותו כמעסיק וכשר החינוך.
למרות הבטחתו המפורשת של בנט, מורים רבים שוב לא קיבלו את שכרם המלא במשכורת חודש דצמבר. הפארסה הזאת נמשכת מתחילת השנה.
השר בנט לא יכול לטעון יותר כי אינו אחראי לה. הוא אינו יכול עוד לברוח מאחריות.

למרות ניסיונותיו של השר בנט לעסוק בנושאים שמעניינים אותו יותר, ואינם קשורים למשרד החינוך ולמורים אלא לפוליטיקה מפלגתית, הוא אינו יכול עוד לברוח מאחריותו לכישלון משרדו.

אילו עוד עובדים יסכימו שלא לקבל את שכרם המלא?
אילו עוד עובדים יסכימו שלא לקבל את שכרם בזמן?
איך יכולה מערכת החינוך להמשיך לתפקד, כאשר עובדיה, המורים, אינם מקבלים את שכרם המלא בזמן?

המורים בישראל ממלאים את תפקידם כשליחות.
יש מי שמנסה לנצל תחושת שליחות זאת, ומזלזל בהם ומקפח את זכויותיהם.

בעיות השכר שאינו משולם באופן מלא ובזמן למורים בישראל, הן סימפטום למערכת כושלת ולא מנוהלת.
בעיות השכר מתווספות לבעיות מהן סובלים המורים, המשפיעות על מערכת החינוך:
• מורים לא מקבלים את שכרם המלא
• מורים לא מקבלים את שכרם בזמן
• שתי רפורמות בחינוך העל-יסודי הפוגעות ברצף השש-שנתי, במורים ובתלמידים
• המורים עסוקים במילוי טפסים על חשבון החינוך
• המורים עובדי המדינה סובלים ממחדל הפנסיה שגרם משרד החינוך
• המורים מסכנים את עצמם ביציאה לטיולים ללא הגנה ראויה מפני תביעות
• מורי השל"ח ממשיכים להיפגע בשכרם ובתנאי עבודתם
• עד היום לא משולמות תוספות שכר למורים בתפקידי הדרכה
• עד היום משרד החינוך לא נענה לדרישותנו לתגמל את רכזי המחויבות האישית
• בבתי ספר רבים לא הוכנו פינות עבודה מתאימות לעבודה, שעל המורים לעשות בבית הספר
• קיימות אי בהירות ואי סדר בכל הקשור לרפורמה "ישראל עולה כיתה" וכל מפמ"ר או מפקח מוציא חוזרים מטעמו שיוצרים בלבול ועומס עבודה על ציבור המורים
• על מחנכי הכיתות מוטלים תפקידים נוספים באותה מסגרת זמן שיש להם היום
• קיימות אי בהירות וניצול לרעה של רפורמת בחינות הבגרות, כולל חלוקת חומר המבחן והציונים ל 70% - 30%
• המורים מחויבים לעסוק בבחינות מיצ"ב ובדיקתם ובמיפויין ללא תגמול
• עד היום טרם נפתרה בעיית החזרי הוצאות הנסיעה
ועוד

השר בנט ממשיך להתחמק מטיפול בבעיות המורים.
לצערנו, בית הדין לעבודה, שוב מגלה יחס מקל כלפי מעסיקים שפוגעים בעובדיהם – כפי שנוהג משרד החינוך תחת השר בנט.
הדבר לא ירפה את ידנו.
אנו ממשיכים במאבק.

נפתלי בנט תתעורר,
המורים שווים יותר!