• (התנתק)
בעלי תפקידים נוספים במנהלת אופק חדש

מורים יקרים,
לצורך שיפור השירות הניתן לכם אנו שמחים לבשר שמינהלת אופק חדש של ארגון המורים התרחבה וכיום עומדים לרשותכם שלושה בעלי תפקידים:
מר מוטי מרוז (חשב משרד החינוך לשעבר)
גב' קלרה פרופטה, (חשבת שכר משרד החינוך לשעבר) באזור חיפה
וגב' אנה סורצקי (חשבת שכר משרד החינוך לשעבר) באזור ירושלים.
ניתן לפנות אליהם בכל בקשה או שאלה באמצעות הסניפים.
לשירותכם בכל עת.