• (התנתק)
איגרת עדכון למורי השלח


כ"ד טבת, תשע"ז
‏22 ינואר, 2017

לכבוד
ציבור מורי השל"ח
שלום רב,

                                    איגרת אישית לעדכון – מס' 4

לאחרונה נשאלתי ע"י מספר מורי של"ח, האם הם חייבים לדווח על עבודתם בכלל ועל השעות הפרטניות בפרט. התשובה היא שלילית.
כבר הוצאתי הודעות לכלל חברי ארגון המורים כולל מורי השל"ח, שאין לדווח על העבודה ולא למלא שום טופס שקשור בדיווחי עבודה. תפקיד הדיווח הוא של מנהל ביה"ס ואך ורק שלו. אתם צריכים לעשות את  העבודה עפ"י מערכת השעות ומנהל ביה"ס צריך לדווח, על מנת שתקבלו שכר.
כבר היו מקרים רבים בעבר שהמפקחים / מדריכים  מחוזיים לא אישרו שעות רבות מהשעות שמורים רבים עבדו ודיווחו עליהם ועוד טענו שהדיווח הוא לא מדוייק ואף כוזב.

לכן, אני חוזר ומדגיש שאין לדווח על העבודה, זה תפקידו של המנהל. תבצעו את העבודה עפ"י מערכת השעות ותרשמו לעצמכם ביומן את מה שאתם עושים.