• (התנתק)
החלטה פוגעת של מזכל הסתדרות המורים לשעבר מר יוסי וסרמן


                                                                                                      ב' שבט, תשע"ז
‏‏                                                                                                      29 ינואר, 2017

לכבוד:
ציבור המורים
שלום רב,

הנדון: החלטה פוגעת של מזכ"ל הסתדרות המורים לשעבר מר יוסי וסרמן

ערב פרישתו מתפקידו כמזכ"ל הסתדרות המורים, חתם מר וסרמן על הסכם עם משרדי החינוך והאוצר ובכך, מחד גיסה ביטל את המכסות שנקבעו על ידו ב-2008 בדבר התקדמות מורים ברפורמת אופק חדש, אך מאידך גיסא האריך את הפז"מ לשנה רביעית.
החלטה נמהרת זו שהתקבלה על ידו ערב פרישתו גרמה לפגיעה קשה ביותר בציבור מורים רב אשר היה עתיד להתקדם בדרגה הואיל ועמד בכל הקריטריונים לקידום בדרגה.
הפגיעה היא בכך שעתה נאלצים המורים לחכות שנה נוספת עד לקידומם ולקבל במשך תקופה זו שכר נמוך יותר, אשר ישפיע לרעה לא רק על ההכנסה החודשית אלא גם על הפנסיה העתידית.
זאת לא הפעם הראשונה שבהחלטה נמהרת ולא שקולה ומבלי לידע את ציבור המורים, נפגעים מורים רבים עובדי משרד החינוך.
אנו ננסה לפעול בכל כוחנו, מתוך תקווה לשנות את רוע הגזרה או לשפר ברמה פרטנית את המצוקה לה נקלעו מורים רבים שעובדים בחט"ב.
לצורך כך, כל מי שעמד בכל הקריטריונים ערב החלטתו של מזכ"ל הסתדרות המורים מתבקש לפנות אלינו על מנת שנוכל לנסות ולעזור לו בדרך משפטית.
אנו מוכנים לשתף פעולה עם הסתדרות המורים בראשות המזכ"לית החדשה, הגב' יפה בן דוד, במטרה לתקן מעוות זה ומקווים שהמזכ"לית החדשה תמצא לנכון לשתף איתנו פעולה בנדון.