• (התנתק)
הבהרות ועדכונים – מועד חורף תשעז 2017

 


ל' בשבט, תשע"ז
26 פברואר, 201

לכבוד
ציבור המנהלים

שלום רב,

הנדון: הבהרות ועדכונים – מועד חורף תשע"ז 2017
          סימוכין: חוזר מנהל אגף בכיר בחינות במינהל הפדגוגי - משרד החינוך

בחוזר שנשלח לבתי הספר ב- 13.11.16, בסעיף 4 ג' בנושא תיקון ציון הערכה חלופית (30%) כותב מר דויד גל, מנהל אגף בחינות (בפועל), שמותר לתקן בשנה זו את ציוני ההערכה החלופית ולדווח על כך.
עליי לציין, בדרך שאינה משתמעת לשתי פנים, שאם מורים נדרשים לבחון מחדש ולהעריך מחדש את התלמידים, הם לא יעשו זאת אם לא יקבלו על כך תשלום מהמעסיק, תשלום אשר ישולם להם בטרם הגשת התיקון.
מורה אינו חייב לבחון מחדש או להעריך מחדש את התלמידים, ואם יעשה זאת, הדבר ייעשה מרצונו החופשי ורק אם יקבל על כך תשלום מראש.

מובן מאליו שאם הוא יצטרך לבחון גם את התלמידים האלו לצורך הערכה, גם כאן יצטרך לקבל תוספת לצורך הערכה.