• (התנתק)
הכרזת סכסוך עבודה ארצי בחינוך העל יסודי

מורים יקרים,
לפניכם מכתב על הכרזת סכסוך עבודה שנשלח לעו"ד שלמה יצחקי, הממונה הראשי על יחסי עבודה.

ב' אדר, תשע"ז
28 פברואר, 201


לכבוד
עו"ד שלמה יצחקי
הממונה הראשי על יחסי עבודה
משרד העבודה והרווחה
רחוב בנק ישראל 5
ירושלים

נכבדי,

הנדון: הכרזת סכסוך עבודה ארצי במערכת החינוך העל יסודית בישראל

בשנה האחרונה ובמיוחד בחודשים האחרונים אנו עדים לאלימות הולכת וגוברת של תלמידים והורים כלפי מורים ומנהלי בתי ספר.

פניותינו לשר החינוך והצעות שהעלינו בפניו לפתרון הבעיה לא נענו.

לאור המצב החמור, המסכן חיי מורים ומנהלים, אנו נאלצים להכריז על סכסוך עבודה ולהפעילו בתום תקופת הצינון.