• (התנתק)
אלימות נגד מורים בבתיהס

 

ט"ו אדר, תשע"ז
13 מרץ, 2017

לכבוד
ח"כ נפתלי בנט 
שר החינוך

שלום רב,
הנדון: אלימות נגד מורים בבתיה"ס

כידוע לך, הכריז ארגון המורים ביום 17.2.28 על סכסוך עבודה כתוצאה מגילויי האלימות החמורים החוזרים ונשנים כנגד מורים בבתיה"ס. אחת הסיבות לסכסוך העבודה הייתה הטענה כי אינך עושה די למיגור התופעה החמורה והמדאיגה הזו.
למעשה, דמם של מורי ישראל הפקר.
לצערי, ניסיונותיי לגבש עמך פתרונות לתופעה הזו ולגייס אותך למאבק בגילוייה המדאיגים נכשלו. עד כדי כך מופגנת אדישותך כלפי המורים בישראל, שביטלת את פגישתנו בנושא שנועדה להיום, זאת מבלי להודיע לי מראש על כך. על כן נאלצתי לבזבז זמן רב ולהגיע מלווה בכל הצוות מטעם ארגון המורים העוסק בנושא מיגור האלימות, רק כדי לקבל מלשכתך הודעה שהפגישה לא מתקיימת. צר לי מאד. קיוויתי שסוף סוף כוונתך לכנס ישיבת עבודה לשם נקיטת פעולה בנושא, אך שוב גיליתי שאין הדבר מעסיק אותך, גם אם זה ערב מימוש סכסוך העבודה.
לתומי חשבתי שמא יום אחד לפני תום תקופת הצינון המחייבת בסכסוך עבודה, גמרת אומר בליבך לשנס מותניים ולחולל שינוי לטובת המורים בעניין מיגור גילויי האלימות נגדם וקיוויתי שזימנת אותי היום על מנת לדון סוף סוף בפתרונות הפרקטיים הרבים לתופעה.
כזכור, פניתי אליך כבר לפני חודשים רבים בנושא, בין היתר, עם הצעה לקדם חקיקת חוק המסדיר את מעמד עובדי ההוראה ומשווה את הפגיעה בהם לפגיעה בעובדי ציבור, אלא שלאחר שהמתנתי תקופה ארוכה מאד למענה, קיבלתי מכתב של היועצת המשפטית של משרד החינוך ובשלושה עמודים היא הסבירה מדוע הנושא חשוב מאין כמותו ומדוע הוא כמעט מוסדר בחקיקה שנמצאת בשלבים כלשהם ("תזכיר"-ראוי לציין שלא קיבלתי באף שלב העתק כלשהו של הליך או "תזכיר" מכל סוג שהוא), ומדוע לא ניתן לחתום על הצעת החוק ששלחתי לאור היותה "כללית" מדי, זאת מבלי להעיר ולו הערה קונקרטית לשינוי כזה או אחר במינוחים המופיעים בה.
תשובתך, התנהלותך והאדישות בה הנך מתייחס לפגיעה החמורה והאלימה בעובדי ההוראה - כל אלה משפילים ציבור של עשרות אלפי מורות ומורים המועסקים ע"י משרד החינוך והבעלויות השונות. מקומם הדבר כשהשר הממונה לא פועל כלל בנושא ואף אינו מתייחס לסכסוך העבודה העומד להבשיל ולהתממש.
למרות התייחסותך ולאור היותך כאמור השר הממונה על החינוך, אני מפציר בך פעם נוספת להתחיל לפעול ומיד על מנת שכל הבא להרים ידו ולפגוע במורה ימנע מלעשות כן.