• (התנתק)
תגמול עבור בחינת תלמידים בעל פה

 

ז' אייר תשע"ז
3 במאי, 2017

לכבוד
ציבור המורים

הנדון: תגמול עבור בחינת תלמידים בעל פה

לאחרונה התעוררו מספר בעיות הקשורות בתגמול מורים הבוחנים תלמידים במסגרת בחינות בגרות בעל פה.
אנו סבורים שמורים הבוחנים תלמידים בעל פה זכאים לתשלום שכרו במלואו, אם הם נשלחים לבחון במהלך יום עבודה בבית הספר.
אנו סבורים שמורים אלה צריכים לקבל את אותה תוספת שכר הניתנת למורים הבודקים בחינות בגרות בכתב ובאותם קריטריונים.
אם מורים בוחנים תלמידים ביום פנוי, עליהם לקבל על כך תשלום נפרד בגין עבודה זאת.
לאחרונה הובא לידיעתנו שמורים אשר בחנו תלמידים בעל פה על חשבון שיבוצם בבית הספר בו הם מלמדים, נוכה משכרם אותו יום עבודה.
הסוגיה טופלה על ידנו ולמורים אלו הוחזרו הניכויים.
בשל כך אנו מבקשים מכם לתאם מראש עם מנהל בית הספר את אי ניכוי יום השכר.
אין לבצע את הבחינה ללא תיאום זה.
כמו כן, כאשר מדובר בבחינה המתקיימת ביום פנוי, יש לתבוע תשלום על שעות העבודה בגין אותו יום.
מורים אשר נתקלים בבעיה, מתבקשים לפנות למזכירי הסניפים או לנציגי הארגון במקום עבודתם.
זכרו, אין לעבוד בחינם.
על העבודה המקצועית אותה אתם עושים אתם זכאים לגמול – גם בגין האחריות וגם בגין שעות העבודה.
אין לבצע עבודה אשר אינה מתוגמלת.