• (התנתק)
פרס החינוך של ארגון המורים תשע''ז

 

הנדון: פרס החינוך של ארגון המורים תשע"ז

ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים מקיים את מפעל פרס החינוך זה 18 שנים.
מטרתנו היא עידוד בתי ספר לקדם ערכים חינוכיים בהתאם לערכי יסוד בחברה הישראלית כמוגדר במגילת העצמאות ובהתאם למטרות החינוך במדינת ישראל ובכל מדינה מתוקנת בעולם.
ארגון המורים מאמין בהוראה המשלבת הקניית ערכים, בצד טיפוח אקלים חברתי וערכי, עידוד מעורבות חברתית ואזרחית ותרומה לקהילה ולחברה.
בתי ספר המאמינים בגישה זו, ומיישמים אותה הלכה למעשה, מוזמנים להציג את מועמדותם לפרס החינוך.

השנה יחולקו הפרסים לחטיבות ביניים ולחטיבות עליונות בנפרד.
בכל חטיבה יחולקו 3 פרסים:
פרס ראשון - 10,000 ₪
פרס שני - 7,000 ₪
פרס שלישי - 5,000 ₪

הקריטריונים להענקת הפרס:
פרס הארגון יוענק לבתי ספר המובילים תכנית חינוכית - ערכית ייחודית לקידום ערכים ובהם: כבוד הדדי וסובלנות, נתינה ותרומה לקהילה, מעורבות אזרחית ומחויבות למטרות החינוך בישראל כמפורט להלן:

1. מנהל בית הספר מוביל תפיסה חינוכית המקדמת חינוך ערכי ותרומה לקהילה ולחברה.
2. מורים ואנשי צוות שותפים למאמץ החינוכי להגיע להישגים בחינוך ערכי ובתרומה לקהילה.
3. ביה"ס מדריך ומכשיר את תלמידיו לתרומה לקהילה, תוך גילוי הישגיות ויצירתיות.
4. הערכים באים לידי ביטוי בפעילות התלמידים למען הזולת בבית הספר ובקהילה.
5. הפעילות היא נחלת רוב קבוצת היעד שהוגדרה לתכנית - שכבת גיל, חטיבה (חט"ב עי"ס).
6. הפעילות מתקיימת במסגרת תכנית שיטתית ולאורך זמן.
7. בית הספר מקיים פיתוח מקצועי של מורים בתחומי החינוך הערכי.
8. ההורים שותפים לתהליכים החינוכיים - ערכיים ולקידום התרומה לקהילה.
9. מעורבות ושותפות של נציגי קהילה והרשות המקומית.

ועדת הפרס
בוועדה 5 חברים, חברי ארגון המורים, הפועלים כגוף בלתי תלוי.
חברי הוועדה מקבלים את הפניות, ממיינים אותן לפי הקריטריונים ומבקרים בבתי ספר אשר עמדו בדרישות הסף.
על סמך כל זאת מחליטים חברי הוועדה אילו הם בתי הספר הראויים לפרסים.
בתי הספר המעוניינים להגיש מועמדותם לפרס מתבקשים לשלוח את החומר לוועדת הפרס בארגון המורים הכתובות אלו:
לכתובת הדואר: ארגון המורים, דרך מנחם בגין 23 תל אביב 6618356
לכתובת דוא"ל: irgunmail@igm.org.il

ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך כ"ד בסיוון תשע"ז - 18.6.2017