• (התנתק)
המשך הפעלת סכסוך העבודה בבתיה''ס העל יסודיים בנתניה בנתניה

 

כ"ה אייר תשע"ז
21 במאי, 2017

לכבוד
חברינו וחברותינו,
צוותי המורים בעיר נתניה

שלום רב, 

הנדון: המשך הפעלת סכסוך העבודה

אנשי העירייה מאיימים בסגירת הקונסרבטוריון במטרה לשבור את מאבקם של המורים למען זכויות בסיסיות המגיעות לכל מורה במדינת ישראל, כגון: ימי מחלה, שנת שבתון, עדכוני שכר וותק, אקדמיזציה, השתלמויות, קביעות בעבודה, חופשות ועוד.
מאבק העירייה במורי הקונסרבטוריון הוא לא רק מאבק בהם, אלא למעשה, מאבק בכל מורי נתניה.
העירייה מעוניינת בהחלשת הארגון ובהחלשת המורים עצמם כדי שלא נוכל להגן עליהם, כפי שעשינו עד כה.
לצערי הרב העצות שניתנות לראש העיריה גב' מרים פיירברג ע"י גורמים אינטרסנטים בעירייה, הן עצות אחיתופל .
בסופו של דבר, מי שישלמו את המחיר הם ראש העיר , ציבור ההורים , התלמידים והמורים.
אין לנו כל כוונה להפסיק את המאבק למען חברינו ואם יהיה צורך להחריף אותו - נעשה זאת!

לכן , החל מהיום, 21.5.17 , אנו פותחים בעיצומים:
אין לבצע כל פעולה הקשורה ב"מעורבות חברתית" -  לא שיבוץ תלמידים, לא ליווי תלמידים למקומות ההתנדבות, לא הערכת תלמידים ע"י מחנכים/רכזים וכו'.
פעולות אלו הן ממילא אינן מתוגמלות, כאלה שלא הוסדרו בהסכם קיבוצי כלשהו והוטלו על המורים בשרירות לב ע"י משרד החינוך ולכן יש להפסיק לבצע אותן לאלתר.