• (התנתק)
הנחייה בנושא פרויקט השאלת ספרים

 

י"ב סיון תשע"ז
6 ביוני 2017

לכבוד
ציבור המורים

שלום רב,

בכל בי"ס בו יש "מפעל השאלת ספרי לימוד", ישנו בעל תפקיד האחראי על חלוקת הספרים לכיתות השונות ואיסופם בסוף השנה וכן על ניהול נושא רכישת, החלפת ו/או שמירת הספרים.
בעל תפקיד זה מתוגמל בבתי"ס רבים ובלא מעט מהם הספרנית היא האחראית על נושא השאלת הספרים ובשום פנים ואופן לא מחנכי הכיתות.
משרד החינוך התרגל להטיל על מחנכי הכיתות עוד ועוד תפקידים ללא תגמול, בהתייחסו אליהם כאל כוח עבודה זול. 

לפיכך, הנכם מתבקשים שלא לבצע עבודה זאת ויש לכם גיבוי מלא לכך מצד ארגון המורים.