• (התנתק)
רענון הנחיות בנושא מחויבות אישית ומעורבות חברתית

 

י"א סיון תשע"ז
5 ביוני 2017

מורים יקרים,

ברצוני לרענן את ההוראות שניתנו, לפיהן אין לבצע כל עבודה הקשורה בנושא המעורבות האישית.
לידיעתכם, נושא זה אינו מופיע בהסכמים הקיבוציים, אינו מתוגמל בהסכמה עם הארגון בנוגע לרכזים, ואינו מתגמל כלל את מחנכי הכיתות שעליהם הוטלה העבודה הרבה הזאת בשרירות לב.
מנכ"לית משרד החינוך לשעבר החליטה שהיא יכולה לדרוש ממחנכי הכיתות דרישות שונות ולהטיל עליהם כל משימה, בלי לבוא בדברים כלל עם ארגון המורים ובלי לתגמל אותם.
אינכם חייבים לבצע עבודה זו!
על כך הודענו גם בעבר פעמים מספר.
אני ער לכך שבבתי ספר מסוימים מחנכים עובדים קשה מאוד ללא תגמול ובבתי ספר אחרים נושא זה הפך להיות "פלסטר".
בשל כך, כדי לא לתת יד לעבודה חינם, מחד גיסא, ול"ישראבלוף" מאידך גיסא, ארגון המורים מנחה את החברים שלא לעשות עבודה זו כלל!
אם משרד החינוך מעוניין לנצל מחנכים ורכזים או להתייפייף ב"תרומה חברתית" ללא תמורה ראויה למורים, אסור שזה יהיה על גב חברי הארגון.
לא נהיה שותפים לכך!

אני מדגיש, אין לבצע שום עבודה בנושא זה.