• (התנתק)
מכתב נוסף בנושא תגמול מורים יועצים בגין עבודה נוספת

 

כ"א סיון תשע"ז
15 ביוני 2017

מצורפת פנייתו מהשבוע החולף של יו"ר ארגון המורים רן ארז, למנכ"ל משרד החינוך, ובו בקשה להנחיית הבעלויות בנושא תגמול ליועצות ויועצים על עבודתם בחופשת הקיץ.

המעוניינים להצטרף לתביעת התשלום, יכולות ויכולים להירשם בקישור המצורף כאן.


לכבוד
מר שמואל אבואב
מנכ"ל משרד החינוך

שלום רב,

הנדון: תגמול מורים יועצים בגין עבודה נוספת

בתאריך 8.6.17 פניתי אליך במכתב בנוגע לנושא שבנדון.
מפאת דחיפות העניין אני זקוק להודעה ממך על כך שיצאו הנחיות לבעלויות השונות לשלם ליועצות בגין העבודה הנוספת שנדרש מהן לעשות.
לצערי הרב, הואיל וסוף השנה מתקרב, אצטרך להוציא הנחיות ליועצות לפני ה-20.6.17, בהתאם לתשובה שאקבל ממך.

אנא תשובתך הדחופה ביותר.