• (התנתק)
אין לבצע כל עבודה בפגרת הקיץ

 

כ"ו סיון תשע"ז
20 ביוני 2017

לכבוד
ציבור היועצות והיועצים

שלום רב,

לאחר פגישת נציגיכם עמי לפני כשבועיים, פניתי במכתב למנכ"ל משרד החינוך, מר שמואל אבואב (עם העתקים למנהלים), ובו דרשתי שתתוגמלו בגין העבודה שעשיתם בקיץ של שנה"ל הקודמת.

לפני 5 ימים שלחתי תזכורת למכתבי.
עד היום לא קיבלתי כל התייחסות מהגורמים הרלוונטיים.
בשל כך, הריני להודיעכם שהחל מהיום, 20.6.17, אין לבצע כל עבודה מכל סוג שהוא בתקופת פגרת הקיץ שמתחילה היום ומסתיימת ב- 31.8.17.

מורה אשר ימצא עצמו נדרש לעבוד ע"י המנהל שלו, או כל גורם אחר, מתבקש לפנות אלינו מיידית על מנת שנוכל לטפל בכך ולמנוע את האילוץ המחייב אותו לבצע עבודה נוספת ללא תשלום בימי החופשה.
אנו רואים בכך לא רק עבודת חינם, אלא גם העסקה פוגענית אשר פוגעת באדם הנמצא בחופשה השנתית שלו.
מורה אשר בכל זאת יסכים לעבוד, יכול לבוא בטענות רק לעצמו.
לגבי מורים שפנו אלינו וציינו שאולצו לעבוד בשנה שעברה תוך ציון שמם , ת"ז, שם ביה"ס והתאריכים בהם עבדו, אנו מגישים תביעה משפטית לתשלום השכר.

על כן אנו מבקשים ומצפים מכם לקיים את ההוראה ולא לעבוד בפגרת הקיץ וזאת בגיבוי מלא של ארגון המורים.
 ההוראה שלא לעבוד בקיץ מתייחסת לחברות ארגון המורים בלבד, מאחר והארגון יכול לתת גיבוי רק לחבריו ולמצטרפים אליו.