• (התנתק)
עדכון בנושא השאלת ספרי לימוד

 

ט"ו תמוז תשע"ז
9 ביולי 2017

לכבוד
ציבור המורים
שלום רב,

בחוזר שנשלח ב- 6.6.17 לציבור המורים, ציינתי שמורים לא צריכים לעסוק בחלוקת ספרים, וּודאי לא המחנכים, וכי לכך מתמנה בעל תפקיד מיוחד בכל בית ספר והוא עושה את העבודה תמורת תשלום.
מחוזר שקיבלתי מאגודת הספרנים הובהר לי שגם הספרנים לא חייבים לעשות עבודה זו, ועל כן אני חוזר בי מטענתי שספרנים אחראים לנושא השאלת ספרי לימוד.
ובכל זאת, לצורך קיום מפעל השאלת ספרי לימוד יש למנות בעל תפקיד שיעשה את העבודה בפועל ולתגמל אותו. אין להסכים לעבודת חינם כלשהי של מורים או מחנכים.