• (התנתק)
הסכם מלגות חדש באוניברסיטת חיפה

הסכם מלגות חדש עם אוניברסיטת חיפה

המחלקה לקרן ידע בארגון המורים, ממשיכה ליזום פרויקטים שבמסגרתם היא מעניקה מלגות בשיתוף פעולה עם המוסדות להשכלה גבוהה.
בחודש האחרון נחתם הסכם מלגות בין קרן ידע של ארגון המורים לבין תוכנית לימודי תרבות - תואר שני (.A.M) באוניברסיטת חיפה.
על פי ההסכם, מורה הזכאי למלגה בסך 5,000 ₪ (או סכום אחר בהתאם לקריטריונים לשנה"ל תשע"ח) מטעם קרן ידע של ארגון המורים, ויתקבל ללימודי M.A בתוכנית לתרבות באוניברסיטת חיפה בשנה"ל תשע"ח - יהיה זכאי למלגה נוספת בסך 1,500 ₪ מטעם האוניברסיטה.
נא להזדרז – מספר המקומות מוגבל.
לפרטים נוספים ניתן לפנות אל הגב' ריקי שניר-זוסמן, בטל': 04-8249446