• (התנתק)
תביעה בעניין יציגות מורי חטיבות הביניים

 

י"א אב תשע"ז
3 באוגוסט 2017

לכבוד 
ציבור המורים
שלום רב,

הנדון: תביעה בעניין יציגות מורי חטיבות הביניים

הנהלת ארגון המורים הגישה תביעה לביה"ד הארצי לעבודה כנגד משרדי האוצר והחינוך וכנגד הסתדרות המורים, על היציגות של מורי חטיבות הביניים אשר רובם המוחלט הנם חברי ארגון המורים.

התביעה הוגשה לאחר שמשרד האוצר עשה כל שיבכולתו כדי לעקוף את ההגנה האסרטיבית וההדוקה שמקנה ארגון המורים למורים החברים בו, בדרך של ניהול מו"מ עם הסתדרות המורים.

תביעה קודמת שהגשנו בשנת 2012, הביאה לאמנה בין ארגון המורים, הסתדרות המורים ומשרד החינוך. אמנה זו לא כובדה ומשרד האוצר המשיך לפעול לפיצול הכוח הארגוני על חשבון המורים, תוך פגיעה בזכויותיהם.

לאחרונה הסתדרות המורים הגיעה שוב להסכמות נפרדות ובלתי מספקות עם משרדי האוצר והחינוך, לגבי המורים בחטיבות הביניים.

הואיל ולארגון המורים יש תביעות נוספות בעניין מורי חטיבות הביניים ובעניין הפנסיה של המורים בחטיבות הביניים ובבתי הספר העל היסודיים המועסקים הן באופק חדש והן בעוז לתמורה, אנו נאלצים לחדש את התביעה בעניין היציגות.

אנחנו נמצאים כעת במו"מ על הסכם שכר חדש. אנו רוצים שהוא יחול גם על חברינו בחטיבות הביניים; על מורי השל"ח; על המורים בחינוך המיוחד; על המורים בתפקידי הדרכה; על המורים במפתנים; על המורים בבבתי ספר כנסייתיים; על המורים בישיבות התיכוניות; ועל המורים בחינוך המוכר שאינו רשמי.

ארגון המורים נאבק וימשיך להיאבק למען זכויותיהם של המורים בחטיבות הביניים, ולא מתכוון להפקיר אותם, את שכרם ואת תנאי הפנסיה שלהם, עד שיקבלו את כל התנאים המגיעים להם.