• (התנתק)
שינוי התעריף לשעה למעריכי בחינות בגרות

 

י"ד אב תשע"ז
6 באוגוסט 2017

 לכבוד
מעריכי בחינות הבגרות

שלום רב,
אנחנו שמחים לבשר לכם שאגף החשב הכללי במשרד האוצר הוציא סוף סוף את הפרסום על שינוי התעריף לשעה הניתן למעריכי בחינות בגרות במקצועות השונים.
ההנחייה החדשה הגיעה לאחר קרוב לשנתיים של מאבק משפטי אותו ניהלנו נגד משרד האוצר.
התעריף שונה במהלך המשפט מ-140 ש"ח ל-156 ש"ח וכעת ל-167 ש"ח לשעת הערכה.

אחד ההישגים של המאבק המשפטי, אותו ניהלנו הוא בקבלת דרישתנו כי ישולם למורים הבוחנים, הסכום החדש, לא רק עבור עבודתם העתידית, אלא גם עבור עבודתם בעבר.
לכן, התשלום המגיע לכם הוא רטרואקטיבית מחודש יוני 2016.
לפיכך, מורים שבדקו בחינות בגרות בקיץ 2016, חורף 2016/2017 וקיץ 2017 ואילך, זכאים לתשלום 167 ש"ח לכל שעה וכמובן להפרשים.

לקריאת הודעת האוצר בעניין סכום התשלום החדש, ראו מסמך מצורף.

שימו לב: התשלום צריך להיעשות על ידי חברת מרב"ד, המרכזת את בדיקת בחינות הבגרות. במקרה שתיתקלו בקשיים בדרישתכם לקבל את הכספים המגיעים לכם, אנא פנו ללשכתי באמצעות כתובת המייל הבאה של מזכירתי וינרה: VineraB@irgun-hamorim.org.il