• (התנתק)
איגרת עדכון למנהלי בתי הספר

 

י"ד אב תשע"ז
6 באוגוסט 2017

איגרת עדכון למנהלי בתי הספר

חברי הנהלת התאגדות המנהלים נפגשו איתי ב- 2.8.17 והגישו רשימת נושאים אותם הם מבקשים שארגון המורים העי"ס יקדם במו"מ שמתנהל כעת. אין ספק שחלק מהדרישות הגיוניות והן יכללו, אני מקווה, לא רק במו"מ אלא גם בסיכומים.
ראשית, עלי לציין שהמאבק כעת הוא לא על הפריטים אלא על עלות הסכם השכר. ככל שעלות הסכם השכר יותר גבוהה, כך נוכל להיענות ליותר תביעות.
כמובן שבין הדברים עליהם אנו נאבקים נכללות בין השאר הדרישות הבאות:
1. תוספת שכר לכל עו"ה מורים, מנהלים , מדריכים
2. תוספות מיוחדות לציבור המנהלים
3. שעות ניהול ותקינה לבעלי תפקידים השונים בביה"ס
4. אפשרות למנהלים להגדיל את משרתם (דבר שאפשרי גם כעת אבל באופן מצומצם מאוד)

ישנן דרישות נוספות, אך מטבע הדברים, "אין לדבר על עור הדוב כשהוא עוד ביער" ועל כן אין טעם לפרט מעבר לנאמר . כמו כן, חשוב לציין כי בדיונים בהם נדבר על המנהלים, נשתף גם את נציג הנהלת התאגדות המנהלים, כפי שהובטח על ידנו.

ברצוני להזכירכם שכל העיצומים עליהם הכרזנו בעבר שרירים וקיימים ויש להקפיד לבצעם . עיצומים אלו לא קשורים למו"מ שמתנהל, אלא לנושאים שלא מופיעים בשום הסכם קיבוצי ואותם מחייבים אותנו לבצע בשרירות לב וללא תגמול.