• (התנתק)
חלוקת יומן המורה

מורים יקרים,
יומן המורה יחולק השנה בבתי הספר.
נציג הארגון בכל בית ספר יקבל את היומנים עבור חברי הארגון לבית הספר ע"י שליח בין התאריכים 27/8/2017-01/09/2017
בתי ספר, שוועד המורים לא נערך לקבל את היומנים מכל סיבה שהיא, יקבל את היומנים בסניף הארגון אליו משויך בית הספר.
גמלאים שרוצים לקבל את יומן המורה יפנו בבקשה לארגון המורים בכתובת הדוא"ל הבאה:
M.Gimlaim@irgun-hamorim.org.il

בברכה,
אבי פסקל
יו"ר מינהל רכש וכ"א
ארגון המורים