• (התנתק)
שיתוף פעולה בין קרן ידע של ארגון המורים לבין אוניברסיטת חיפה

שיתוף פעולה בין קרן ידע של ארגון המורים לבין אוניברסיטת חיפה
המחלקה לקרן ידע בארגון המורים בבתיה"ס העל יסודיים, במסגרת פעולותיה להעלאת רמת ההשכלה והדרגה האקדמית של המורים, ממשיכה ליזום פרויקטים שבמסגרתם היא מעניקה מלגות בשיתוף פעולה עם המוסדות להשכלה גבוהה.
בחודש האחרון נחתם הסכם מלגות בין קרן ידע של ארגון המורים לבין תוכנית לימודי נשים ומגדר - תואר שני [M.A.] באוניברסיטת חיפה.
על פי ההסכם, מורה הזכאי למלגה בסך 5,000 ₪ (או סכום אחר בהתאם לקריטריונים לשנה"ל תשע"ח) מטעם קרן ידע של ארגון המורים, ויתקבל ללימודי .M.A בתוכנית לימודי נשים ומגדר באוניברסיטת חיפה בשנה"ל תשע"ח - יהיה זכאי למלגה נוספת בסך 1,500 ₪ מטעם האוניברסיטה.
נא להזדרז – מספר המקומות מוגבל!
לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' ריקי סניר-זוסמן, בטל': 04-8249446.

בברכה,
בוריס מנור
מנהל המחלקה למחקר ופיתוח / קרן ידע