• (התנתק)
איגרת אישית – רענון לפני פתיחת שנת הלימודים

 

ח' אלול תשע"ז
30 באוגוסט 2017

לכבוד
ציבור המורים
שלום רב,

איגרת אישית – רענון

בימים אלו ערב פתיחת שנה"ל ברצוני להזכיר לכם מס' דברים בסיסיים שיש לשים לב אליהם ולהקפיד במהלך שנה"ל.
1. אין לשבץ "חלונות" ברפורמת עוז לתמורה. השעות הפרונטליות, השעות הפרטניות וכל שעות הגמולים וכן שעות תומכות ההוראה, צריכות להיות משובצות במערכת מ- 8:00 בבוקר עד 15:30.
ניתן להתחיל את יום העבודה, בשעות תומכות הוראה בלבד, גם לפני השעה 8:00. מורים שאינם ברפורמת עוז לתמורה עקב שחרורם בוועדות החריגים, זכאים להיות משובצים במערכת השעות עם לא יותר מ- 2 עד 3 חלונות למשרה. יום העבודה יכול להתחיל גם מאוחר יותר.

2. מורים המלמדים אמנות, קולנוע, צילום, תאטרון ומוזיקה רשאים לרכז את עבודתם גם בשעות אחרי 15:30.

3. אין כל חובה לצאת לליווי טיולים, זו עבודה נוספת שאם המורה מבצע אותה הוא מתוגמל תגמול נוסף.

4. אין לקיים ישיבות מורים, השתלמויות או כל פעילות אחרת מטעם ביה"ס אחרי השעה 15:30. רק ועד המורים הבית ספרי רשאי לאשר פעילות כזו אחרי 15:30, בתנאי שציבור המורים מסכים לכך ובתנאי ששעות אלו מקוזזות ממכסת השעות שהמורה צריך לתת בביה"ס. מורה אשר לא בא לפעילות כזו, לא ניתן לנכות משכרו ובוודאי גם לא יכולים לנקוט באמצעים אחרים נגדו.

5. מחויבות חברתית - העיצומים בנושא זה ממשיכים. המחנכים לא יבצעו מטלה זאת בנוסף לעבודתם. זה לא תפקידם. זהו ניסיון של משרד החינוך בהנהלתה של המנכ"לית הקודמת, מיכל כהן, להעמיס על המורים תפקידים ללא תגמול. היא עצמה הבינה שהמשימה שהטילה על רכזי המחויבות החברתית גדולה מידי ולא מתוגמלת כראוי ועל כן הטילה זאת, בשרירות לב, על המחנכים.
לפיכך אין לבצע עבודה זו כלל.

6. תגמול מורים בגין הערכה חלופית 30% - את התגמול של גמול הבגרות בגין הכנת התלמיד ל- 30% מציון הבגרות יש לשלם למורה באותה שנ"ל ולא לדחות זאת לשנה שלאחריה, כפי שקורה בלא מעט מקומות, מאחר שלא תמיד אותו מורה הוא זה שמגיש את התלמידים לבחינת הבגרות הסופית.

7. תגמול מורים בגין בדיקת בחינות בגרות - למרות פסה"ד שקובע שמיוני 2016 מורים שבדקו בחינות בגרות זכאים, רטרואקטיבית, לתוספת מחיר לשעה, עדיין לא קיבלו המורים את המגיע להם. מדובר בסכומים של כ- 40 מיליון ₪ בסה"כ. אנו מכינים תביעה נגד משרד החינוך על בזיון בית הדין לאור זה שפסה"ד לא מכובד. המרב"ד במקרה זה הוא רק שלם ואם הוא לא מקבל את הכסף ממשרד החינוך אין לו מאיפה לשלם.

כל העיצומים עליהם הכרזנו בעבר, ממשיכים להתקיים.
פרטים על המו"מ לקראת הסכם קיבוצי חדש נפרסם בחוזר הבא.

בהזדמנות זו, אני רוצה לברך אתכם, עמיתיי המורים, בברכת שנה טובה ומוצלחת, שנת בטחון תעסוקתי וכלכלי; שנה בה תקבלו את השכר במועד ובצורה ראויה; שנה בה אלימות בבתיה"ס כנגד מורים תופחת עד כדי היעלמות; שנה של הישגים, הצלחה ובשורות טובות!