• (התנתק)
שיתוף פעולה בין מחלקת קרן ידע למכללה האקדמית בית ברל

שיתוף פעולה בין מחלקת קרן ידע למכללה האקדמית בית ברל


המחלקה לקרן ידע בארגון המורים בבתיה"ס העל יסודיים, במסגרת פעולותיה להעלאת רמת ההשכלה והדרגה האקדמית של המורים, ממשיכה ליזום פרויקטים שבמסגרתם היא מעניקה מלגות בשיתוף פעולה עם המוסדות להשכלה גבוהה.

בחודש האחרון נחתם הסכם מלגות בין קרן ידע של ארגון המורים לבין החוגים הבאים לתואר שני משולב תעודת הוראה לביה"ס העל יסודי (M.Teach.) במקצועות הבאים: מתמטיקה, מדעי הסביבה והחקלאות, מדעי הטבע (ביולוגיה, כימיה, פיזיקה), מדעי המחשב, מדעי החברה והאזרחות, היסטוריה, לימודי ארץ ישראל וגיאוגרפיה, לשון עברית (לביה"ס העברי ולביה"ס הערבי), ערבית (לביה"ס העברי ולביה"ס הערבי), ספרות ועברית כללית, מקרא ותרבות ישראל, אנגלית, לימודי אמנות עיוניים.
על פי ההסכם, מורה הזכאי למלגה בסך 5,000 ₪ לפחות (או סכום אחר בהתאם לקריטריונים לשנה"ל תשע"ח) מטעם קרן ידע של ארגון המורים, ויתקבל ללימודי ( M.Teach.) בחוגים הנ"ל במכללה האקדמית בית ברל בשנה"ל תשע"ח - יהיה זכאי למלגה נוספת בסך 2,000 ₪ מטעם המכללה.
________________________________________________________________
• המעוניינים ללמוד לתואר שני בחוגים M.Ed. בתכניות הבאות:
ניהול וארגון מערכות חינוך, תכנון לימודים והערכה, הוראה ולמידה: שפות, קידום נוער בסיכון ובמצוקה, ליקויי למידה: הערכה והתערבות חינוכית, חינוך ומורשת ערבית, חינוך לאמנות.
על פי ההסכם, מורה הזכאי למלגה בסך 5,000 ₪ לפחות (או סכום אחר בהתאם לקריטריונים לשנה"ל תשע"ח) מטעם קרן ידע של ארגון המורים, ויתקבל ללימודי (.M.Ed.) בחוגים הנ"ל במכללה האקדמית בית ברל בשנה"ל תשע"ח - יהיה זכאי למלגה נוספת בסך 1,500 ₪ מטעם המכללה האקדמית בית ברל.
__________________________________________________________________
• המעוניינים ללמוד לתעודת הוראה במקצועות הבאים:
מתמטיקה, מדעי הסביבה וחקלאות, מדעי הטבע (ביולוגיה, כימיה, פיזיקה), מדעי המחשב, מדעי החברה ואזרחות, היסטוריה, לימודי ארץ ישראל וגיאוגרפיה, לשון עברית (לבי"ס העברי ולביה"ס הערבי), ערבית (לבי"ס העברי ולביה"ס הערבי), ספרות עברית וכללית, מקרא ותרבות ישראל, אנגלית, לימודי אמנות עיוניים במכללה האקדמית בית ברל.

על פי ההסכם, מורה הזכאי למלגה בסך 3,000 ₪ לפחות (או סכום אחר בהתאם לקריטריונים לשנה"ל תשע"ח) מטעם קרן ידע של ארגון המורים, ויתקבל ללימודי תעודת הוראה בחוגים הנ"ל במכללה האקדמית בית ברל בשנה"ל תשע"ח - יהיה זכאי למלגה נוספת בסך 1,000 ₪ מטעם המכללה האקדמית בית ברל.

ליצירת קשר עם המכללה : 09-7473182

בוריס מנור
מנהל המחלקה למו"פ – מחקר ופיתוח / קרן ידע