• (התנתק)
איגרת אישית לעדכון על משא ומתן מול משרד החינוך ומשרד האוצר

 

כ"ג אלול תשע"ז
14 בספטמבר 2017


לכבוד
ציבור המורים
שלום רב,

הנדון: איגרת אישית לעדכון על מצב המו"מ מול משרד החינוך ומשרד האוצר

סיימנו בימים אלה את השלב הראשון במו"מ על הסכם קיבוצי חדש, ובו איחוד רכיבי שכר המורים בבתי הספר העל-יסודיים המועסקים בחטיבות העליונות, גם אם הם עובדי משרד החינוך, והפיכת תלוש השכר המורכב להרבה יותר פשוט להבנה.

כעת גם למעסיקים שמכינים את השכר, יהיה הרבה יותר קל, ובשל כך כמובן, הם יבצעו פחות טעויות. גם אם תיעשינה טעויות, יוכלו המורים בבבתי הספר העל יסודיים להבחין בהן מייד.
ההסכם נכנס לתוקף החל מ-1.9.17, אבל יבוצע רק מחודש דצמבר 2017. זאת, הואיל וצריך לשנות ולארגן את מערכות תשלומי השכר. עד אז, ימשיך ההסדר הקיים.
תשלום לפי ההסדר החדש יבוצע רטרואקטיבית מה-1.9.17
***
אנו נמצאים כעת בעיצומו של מו"מ על השלב השני.
אנו דורשים תוספות שכר משמעותיות לכלל עובדי ההוראה בחינוך העל יסודי וכן תקינה ותגמול לבעלי תפקידים (רכזי מקצוע, רכזי שכבה, רכזי טיולים, רכזי ביטחון, רכזי בטיחות, רכזי בחינות בגרות, רכזי משמעת, ועוד).
דרישות נוספות עוסקות בשכר המנהלים; שיפורים ברפורמות "עוז לתמורה" ו"אופק חדש"; תגמול למורי חטיבות ביניים המלמדים בבתי הספר הזוכים לתגמול בגין הצלחה (עד כה התגמול הזה ניתן רק למורים בחטיבה העליונה, תוך התעלמות ממורי חטיבות הביניים התורמים אף הם רבות להצלחת בית הספר) ועוד.

אלה הן מקצת דרישותינו.
הדרישה האולטימטיבית שלנו היא שהשכר ההתחלתי בחינוך העל יסודי יהיה 8,000 ₪ ברוטו.
מכאן יתחיל השיפוע של קידום המורים בוותק וכד'.
***

זה חודשים שמשרד האוצר מושך זמן שוב ושוב בטענות של בדיקת עלויות של התביעות שלנו, דבר שאותו קל מאוד לחשב.
אנחנו לא מתכוונים להמשיך לתת יד לסחבת, מה עוד שההצעות האחרונות של משרד האוצר הן ממש מבזות.
דוגמא לביזוי המורים בישראל, היא אמירות נציגי משרד האוצר כי הם מוכנים לשלם כ-250 ₪ ברוטו לחודש למורים המתחילים ששכרם נמוך גם כך, ולהוסיף כ-30 ₪ ברוטו לחודש למורים הוותיקים, כאילו שכרם בשמיים והם לא צריכים תוספת שכר.

אלה הן הצעות מביישות. האם כך מעריכים במשרד האוצר את הנכס היקר ביותר שיש למערכת החינוך - המורים?
האם תוספת שכר של 30 ₪ ברוטו למורה ותיק, שלא מספיקה אפילו למנת ארוחת צהריים, היא הצעה ראויה?
האם 250 ₪ ברוטו למורה מתחיל, שמשתכר כ-6,300 ₪ ברוטו לחודש, יהפכו את המקצוע ליוקרתי יותר?
ודאי שלא.
***
מועצת ארגון המורים קיבלה בישיבתה האחרונה החלטה, לייפות את כוחה של הנהלת ארגון המורים להכריז על סכסוך עבודה ולהפעילו בהתאם להתקדמות או אי התקדמות המו"מ.
אנו נאבקים עבור ביטחונם התעסוקתי והכלכלי של כל המורים בבתי הספר העל יסודיים, מכיתה ז' ועד י"ד.
מקומו של כל מורה בחינוך העל יסודי, מכיתה ז' עד י"ב עִמנו.
כולנו משפחה אחת, דאגה אחת ומטרה אחת לנו – שיפור מערכת החינוך.

אם המו"מ לא יתקדם, ניאלץ לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותנו.
אנו מקווים ששר החינוך ומשרד החינוך כולו לא יעמדו מהצד, כי כפי שהם אומרים בעצמם, מערכת החינוך יקרה להם והנכס היקר ביותר שיש לה הוא המורים.

כולנו ביחד נצליח.
"בליכוד שורותינו – כוחנו".

בברכת שנה טובה ובשורות טובות,