• (התנתק)
שיתוף פעולה בין קרן ידע של ארגון המורים לבין המרכז האקדמי למשפט ברמת גן

כ"ח אלול תשע"ז
19 בספטמבר 2017

שיתוף פעולה חסר תקדים ובלעדי בין קרן ידע של ארגון המורים 
לבין המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן

המחלקה לקרן ידע בארגון המורים בבתיה"ס העל יסודיים, במסגרת פעולותיה להעלאת רמת ההשכלה והדרגה האקדמית של המורים, ממשיכה ליזום פרויקטים, שבמסגרתם היא מעניקה מלגות בשיתוף פעולה עם המוסדות להשכלה גבוהה.
בחודש האחרון נחתם הסכם מלגות בין קרן ידע של ארגון המורים לבין תוכנית לימודי תואר שני ((M.A - בלימודי משפטים (ללא משפטנים) בהתמחויות הבאות: משפט מסחרי עסקי, משפט פלילי וקרימינולוגיה, משפט וחברה וכל זאת במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן. 
על פי ההסכם, מורה הזכאי למלגה בסך 5,000 ₪ בהתאם לקריטריונים לשנה"ל תשע"ח מטעם קרן ידע של ארגון המורים, ויתקבל ללימודי .M.A בתוכנית לימודי משפטים (ללא משפטנים) בהתמחויות הבאות: משפט מסחרי עסקי, משפט פלילי וקרימינולוגיה, משפט וחברה במרכז אקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן בשנה"ל תשע"ח - יהיה זכאי למלגה נוספת בסך 10,000 ₪ מטעם המרכז האקדמי.
נמשיך ונעשה כל שביכולתנו על מנת לקדם את מעמד המורה העל יסודי במערכת החינוך בישראל. 
נא להזדרז – מספר המקומות מוגבל !

מספר טלפון לבירורים וקביעת פגישת יעוץ 6188*