• (התנתק)
איגרת עדכון בנושא תשלומי הורים לבתי הספר

 

י"ג תשרי תשע"ח
3 באוקטובר 2017

לכבוד
ציבור המנהלים
חברים יקרים שלום רב,

איגרת לעדכון
כידוע לכם, פורום ועדי ההורים היישוביים קורא להורים להימנע מלשלם "תשלומי הורים" לבתיה"ס.
ארגון המורים העי"ס תומך במאבק זה. על כן אני קורא לכם שלא לקחת סיכונים אישיים מיותרים ולהתחייב על טיולים ופעילויות אחרות רק אם אתם בטוחים שתוכלו לעמוד בהתחייבויות הכספיות עליהן אתם חתומים. עד כמה שאנו יודעים, מאבקם הצודק של ההורים יימשך זמן רב ובהתאם גם הסיכון שלכם, במידה ותתחייבו התחייבות כספיות ולא תוכלו לעמוד בהן.
בהזדמנות זו הריני לעדכן אתכם שהמו"מ על הסכם השכר החדש בדבר קידום שכר לעו"ה - כולל מנהלים - ושיפור תנאי עבודתם מתקדם בעצלתיים.

בברכת גמר חתימה טובה וחג שמח.