• (התנתק)
אילוץ מורים לעבוד בשבת

 

י' חשוון תשע"ח
30 באוקטובר 2017

לכבוד
שמואל אבואב
מנכ"ל משרד החינוך
שלום רב,

הנדון: אילוץ מורים לעבוד בשבת

כמי שמכיר אותך שנים רבות בתור אדם שיודע לעשות סדר ולפתור בעיות, אני פונה אליך ומעלה בעיה שקודמתך לתפקיד, גב' מיכל כהן, לא טיפלה בה או מחוסר יכולת או מחוסר רצון.
להלן תיאור הבעיה:
כידוע לך, במדינת ישראל קיים חוק שעות עבודה ומנוחה. לפי חוק זה אסור ליהודי לעבוד בשבת אם אין לו היתר עבודה לכך. לגבי המורים לא קיים היתר כזה ובכל זאת הם מחויבים ע"י מעסיקיהם לעבוד בשבת וזאת בידיעת משה"ח .
מדובר על מסע ישראלי שמסתיים במוצ"ש ; מדובר על נסיעות לפולין בהם מורים מלווים את תלמידיהם, דואגים ומטפלים בהם גם בשבת ; מדובר בסמינרים רבים שמתקיימים בבתי"ס דתיים או חילוניים.
עבודה בשבת אינה חוקית אם אין היתר לכך! מה גם שעבודה בשבת גוזלת מהמורים את יום המנוחה השבועי ומונעת מהם להיות עם משפחותיהם.
יש פתרון לבעיה זו , והוא לפנות ולבקש היתר עבודה בשבת ממשרד העבודה. עד אז, לא נסכים שמורנו ומנהלינו יעברו על חוק שעות עבודה ומנוחה.
אני מצפה שתסדיר את הבעיה, לאלתר, אחרת נאלץ להודיע לחברינו להפסיק לעבוד בשבת ולא להיכנע ללחצים.