• (התנתק)
הודעה על יישום סכסוך העבודה

 

י"ח חשוון תשע"ח
7 נובמבר 2017

מורים יקרים
שלום רב,

הנדון: הודעה על יישום סכסוך העבודה

ארגון המורים הודיע על הפעלת סכסוך העבודה, על רקע אי התקדמות המו"מ לשיפור תנאי ההעסקה של עובדי ההוראה.

מידי כמה שנים נהוג במדינת ישראל לחתום על הסכמים קיבוציים שמסדירים את השכר ותנאי העבודה של העובדים. 
גם למורים כעובדים יש הסכמים קיבוציים שמתחדשים מידי פעם.

ההסכם האחרון שנחתם באוגוסט 2011, הסתיים בדצמבר 2016. מינואר 2017 מתנהל מו"מ עם משרד האוצר על מנת להגיע לחתימה על הסכם קיבוצי חדש.

אנחנו רוצים בהסכם הקיבוצי החדש לשפר את שכרנו, את תנאי עבודתנו ולשדרג את רפורמת עוז לתמורה שפועלת במשך 6 שנים. 
84% אחוז מאזרחי ישראל מסכימים איתנו ואומרים גם הם ששכר המורים אינו ראוי. 
תרומתם של המורים היא בלתי מבוטלת לביטחון, לכלכלה ולמרקם החיים בה.

משרד האוצר מתחמק ומושך את הזמן. אנחנו מדברים כבר 10 חודשים ויותר ולא התקדמנו משמעותית. 
משרדי האוצר והחינוך, השתכנעו שהשכר של המורים נמוך, הם הבינו ש-50% מהמורים החדשים נוטשים את מערכת החינוך כתוצאה מעבודה קשה בשכר נמוך.

חסרים היום מורים במערכת החינוך. 
מורים נאלצים לעבוד בניגוד לרצונם משרה וחצי ואף יותר על מנת לכבות חורים של מחסור בכוח אדם.

משרדי האוצר והחינוך מבינים שצריך לעשות שינוי, ולכן על רקע דרישותנו, השתכנעו שהשכר ההתחלתי של המורים צריך לעלות.
אך כדרכם, מתוך רצון לחסוך על גב המורים, פקידי האוצר מנסים לבנות "מלכודת דבש" – לשפר את שכר המורה המתחיל על חשבון השכר המורה הוותיק יותר, כך שהשכר יהיה אטרקטיבי יותר ב-7 השנים הראשונות ולקפח את המורים בעלי וותק החל מהדרגה ה-8 ואילך שייאלצו לממן את תוספות השכר של המורים המתחילים.

כך למשל תוספת השכר שמוצעת למורה בעל ותק של 8 שנים ומעלה היא 60 ₪ ברוטו לחודש היא מבזה, מביישת ומהווה עלבון. היה יותר טוב אם האוצר לא היה מציע כלום, במקום הצעה כה מבישה.

שכר המורים צריך לעלות לאורך כל השדרה בצורה משמעותית, למורים המתחילים וגם לוותיקים.

יש לקחת בחשבון שבישראל עובדים במערכת החינוך יותר ימים מאשר במדינות ה-OECD, מלמדים כיתות עמוסות ב-35 עד 40 תלמידים לעומת עד 24 תלמידים במדינות ה-OECD ובמדינות מסויימות אפילו פחות. 
אך שכר המורים בחינוך העל יסודי נמוך ב-40% לעומת השכר של המורים במדינות ה-OECD.

אם לא נשקיע בחינוך, כיצד נחזיק מעמד במזרח התיכון עם אוייבים רבים סביבנו ושסעים עמוקים בקרבנו?

לכן, אם חפצי חיים אנחנו ורוצים לשפר את בטחוננו ורמת חיינו צריך להשקיע בחינוך.
משרד האוצר צריך להבין שהשקעה בחינוך ובמורים היא איננה הוצאה אלא השקעה פרודוקטיבית ביותר.

הואיל ובמשך 10 חודשים אנו נתקלים בסחבת, הכרזנו על סכסוך עבודה.
ביום ראשון יופעל סכסוך עבודה. כל האופציות על השולחן, כולל השבתה.