• (התנתק)
עדכון בעקבות ישיבת המומ לשיפור תנאי המורים

 

כ"ג חשוון תשע"ח
12 נובמבר 2017


לכבוד
ציבור המורים

שלום רב,

סיימנו ישיבת מו"מ מול משרדי האוצר, החינוך והרשויות המקומיות, על רקע שביתת האזהרה אותה קיימנו היום.
ישיבת המו"מ ממנה יצאנו, היא הישיבה הראשונה שהתקיימה בצורה עניינית מאז החל המו"מ ובאווירה טובה מאז ינואר 2017.
ככל הנראה הממונים על נציגי האוצר נתנו הנחיות אחרות מאלה שנתנו עד כה וייתכן כי השביתה שלנו היום השפיעה.
לעצם העניין, קיבלנו הצעות חדשות בצורת גרפים שאותם אנו מחוייבים לבדוק ולהחליט מה היא המשמעות לגבי שכרו של כל מורה ומורה.
מחר בבוקר לא תתקיים שביתה.
ניפגש עם נציגי האוצר, החינוך והשלטון המקומי לפגישה של מספר שעות על מנת לבצע הרצת נתונים ולקבל תמונה מלאה לגבי כיצד ההצעות החדשות של שכר המורים החדשים והוותיקים.
אם ההצעות לא תתאמנה לדרישות הארגון, נמשיך במאבק עד שנגיע לתוצאות המצופות.
חשוב לדעת, כי המאבק הוא לא רק על דרישות שכר אלא גם בדרישות לשיפור תנאי העסקה ותקנים למורים.
בהתאם לתוצאות שנראה מהפגישות מחר, נחליט על הצעדים הבאים.
כל עוד ההסכם לא נחתם הוא לא נחתם, על כל המשתמע מכך.

נמשיך לעדכנכם כאן באתר הארגון.