• (התנתק)
הבהרות חשובות בנושא העיצומים


י"א כסלו, תשע"ח
29 בנובמבר 2017

הבהרה 

  • ביום שמקיימים שביתה בבתי ספר, לא עובדים בכלל באותו יום של השביתה.
    לא משתתפים בישיבות או בכל פעילות אחרת עם תלמידים ובלי תלמידים.
  • ביום שאין שביתה, העבודה מסתיימת בשעה 15:30 וזאת עפ"י ההסכם הקיבוצי.
    בכל מקרה, לא מקיימים פעילות, מכל סוג שהוא לאחר השעה 15:30!