• (התנתק)
סכסוך העבודה נמשך! אגרת עדכון והבהרה לציבור המורים והמנהלים


י"א כסלו, תשע"ח
29 בנובמבר 2017

לכבוד
ציבור המורים
שלום רב,
סכסוך העבודה נמשך! 
אגרת עדכון והבהרה לציבור המורים והמנהלים
  • ביום בו מתקיימת שביתה, אין לבצע עבודה או פעילות מכל סוג שהוא (הוראה, ישיבות מורים, אסיפות הורים וכו').
  • ביום בו לא מתקיימת שביתה, העבודה בביה"ס תתבצע כרגיל ותסתיים לא יאוחר משעה 15:30.
  • כל המטלות של המורה מסתיימות עד לשעה 15:30. אין לקיים ישיבות מורים ו/או אסיפות הורים ו/או מועצות פדגוגיות אחרי השעה 15:30. 
  • החל מיום חמישי 30.11.17, אין לבדוק מבחנים, לתת או להקליד ציונים מכל סוג ולהעבירם להנהלת בתיה"ס, למעסיקים ולמשרד החינוך.
  • אם המו"מ לא יסתיים עד סוף חופשת חנוכה, החל מהיום הראשון לאחר חופשת חנוכה אין לקיים יותר יציאות מחוץ לבית הספר לפעילויות מכל סוג שהוא (טיולים, סיורים, הצגות, תחרויות ספורט וכו')  
    פעולות ההכנה ליציאה לפולין, יד ושם ומשלחות לפולין מוחרגות מהאיסור ויתקיימו כרגיל.
  • מחר, יום ה' 30.11.17, תתקיים שביתה בכל בתיה"ס המשתייכים לחינוך ההתיישבותי ובבתיה"ס הפנימייתיים.