• (התנתק)
מכתב תמיכה של עד ההורים היישוביים ומועצת התלמידים במאבק ארגון המורים