• (התנתק)
בחינות המתכונת יתקיימו מחר (יום חמישי) 7.12 - רק בבתי הספר שאינם שובתים


י"ח כסלו, תשע"ח
6 בדצמבר 2017

לכבוד
ציבור המורים 
שלום רב, 

הנדון: בחינות מתכונת  הודעה חשובה

לבקשת פורום ועדי ההורים הישובים, בחינות המתכונת שמועדן נקבע למחר, יום חמישי ה- 7.12.17, תתקיימנה כמתוכנן וזאת רק בבתי ספר אשר אינם ברשימת השובתים מחר.
היענותנו לבקשת ההורים באה כמחווה לרצונם לסייע לנו במאבקנו לשיפור שכרם ותנאי עבודתם של המורים.
יודגש שוב, שבחינות המתכונת תתקיימנה אך ורק בבתי הספר שאינם שובתים מחר.