• (התנתק)
איגרת למורים בהמשך להסכם שנחתם


כ"ו כסלו, תשע"ח
14 בדצמבר 2017

מורים יקרים שלום,
בחודשים האחרונים נאבקנו בכוחות משותפים כדי להביא לשיפור בתנאי שכרם ועבודתם של עובדי ההוראה בחינוך העל יסודי.
השבוע, ביום המורה הבינלאומי, הצלחנו להגיע להסכמות בעלות כוללת של כ-600 מיליון ש"ח.
לתשומת ליבכם, המדובר אך ורק בהסכמות ביניים הנוגעות למסגרת התקציב של ההסכם המתגבש.
טרם הסתיים המשא ומתן עם משרד החינוך בכל הנוגע לתנאים הארגוניים ולתנאי העבודה, לרבות בכל הנוגע לדרישות ארגון המורים בנושא פינות העבודה והרכב שעות השהייה.
אנא התעלמו מפרסומים אחרים בלתי מבוססים בעניין.
במהלך התקופה הקרובה ימשך המשא ומתן עם משרד החינוך בנושא תנאי העבודה של המורים ובסופו ייחתם הסכם הכולל את כל ההסכמות הנ"ל.
אני שמח להביא בפניכם את עיקרי ההסכמות הכלכליות שהושגו:

שיפור מעמד המורה – העלאת השכר ההתחלתי בשיעור של למעלה מ-25%:
לאורך כל המשא ומתן, אשר לווה בקמפיין תקשורתי של ארגון המורים, דרשנו כי רמת השכר ההתחלתית של כל מורה המתחיל את דרכו במערכת החינוך העל יסודי, לא תפחת מ-8,000 ש"ח במקום 6,400 ש"ח כיום ושכרם של המורים הותיקים יותר יעלה בהתאמה.
דרישת הארגון התקבלה ובמהלך שנת 2018 שכרו של מורה המתחיל את דרכו במערכת החינוך בעל דרגת BA יעמוד על 8,000 ש"ח בוותק אחד ובתום תקופת ההסכם יעלה על 8,370 ש"ח בוותק אחד.
מורה בעל דרגת MA יתחיל 8,830 ש"ח ואולם מורים אשר שירתו בצבא או בשרות לאומי שכרם המתחיל יהיה 9,310 ש"ח. מורים כנ"ל בעלי תואר BA שכרם יעמוד על סך של 8,400 ש"ח בשנה הראשונה לעבודתם כבר ב- 2018.
כמובן שהשכר יעלה בהתאם להתקדמות בוותקו, בהשכלתו ובתפקידו.

תוספות שכר למורים ותיקים:
הושגה העלאת שכר בשיעור כולל של 850 ₪ לתוספת השקלית המשולמת למורים, שתשולם בפריסה לאורך 4 שנות ההסכם.
דרישת ארגון המורים הייתה כי מרבית התוספת תינתן כבר בשנה הקרובה התקבלה כך שסכום שמעל 500 ₪ ישולם כבר במהלך שנת 2018.

תוספות שכר למנהלים:
הוסכם על תוספת למנהלים בסך 850 ש"ח, בנוסף לתוספת הניתנת לכלל עובדי ההוראה, כך שתוספת השכר הכוללת למנהלים תעמוד במהלך תקופת ההסכם על סכום של כ- 1,700 ש"ח.

העלאת מספר גמולי התפקיד:
לכל בי"ס יתווספו 3 בעלי תפקידים אשר יקבלו גמול בגין כך.
שוויו של כל גמול הינו 6% - תוספת של כ-700 ש"ח לבסיס השכר.

העלאת גמול הייעוץ: 
גמול הייעוץ יועלה מ-9% ל-12% - תוספת של כ – 400 ש"ח בבסיס השכר.

הוספת גמול השתלמות:

הושגה תוספת של גמול השתלמות לכלל המורים באופן המגיע ל-19 גמולי השתלמות.
המדובר בתוספת של כ-170 ש"ח בבסיס השכר לכלל המורים.

מענק חד פעמי:
הושג תשלום מענק חד פעמי בסך 1,000 ש"ח (המשמש גם כבסיס לקרן השתלמות ולפנסיה) אשר ישולם כבר בחודש ינואר 2018.

תוספת תקציב לקרנות המורים:
הוסכם על תוספות של מיליוני שקלים לקרנות המחלה, המצוקה וההלוואות מהן נהנים כלל חברי ארגון המורים.
כאמור, המשא ומתן לשיפור תנאי עבודתם של המורים טרם הסתיים ואנו נמצאים בעיצומו.
בנוסף, אנו ממשיכים להיאבק לטובת מורי חטיבות הביניים וזאת כאשר ההליך המשפטי לקביעת יציגות ארגון המורים בקרב מורי חטיבות הביניים בעיצומו.
טבלאות שכר מפורטות יפורסמו באתר ארגון המורים ובירחון קשר עין בהקדם.

כך יראו תוספות שכרך השיקליות בעקבות ההסכם:
גידול השכר:
החל מ- 1.9.17 601 ש"ח 
החל מ- 1.1.18 837 ש"ח
החל מ- 1.6.18 968 ש"ח 
החל מ- 1.12.18 1,027 ש"ח 
החל מ- 1.1.19 1,127 ש"ח 
החל מ- 1.9.19 1,147 ש"ח 
החל מ- 1.1.20 1,227 ש"ח 
החל מ- 1.9.20 1,267 ש"ח
החל מ- 1.1.21 1,347 ש"ח 
החל מ- 1.9.21 1,390 ש"ח

בנוסף לתוספות השיקליות הנ"ל יעודכן השכר המשולב של כל ציבור המורים ב- 1.12.18 בשיעור של 1.2%. כפועל יוצא גמול הכשרה, גמולי השתלמות, גמולי תפקיד, תעודות הוראה, גמולי חינוך-בגרות-ייעוץ וכל הגמולים האישיים האחרים ימשיכו להתעדכן לפי הוותק והדרגה האקדמית.

לסיום, דברים נוספים שצריך לדעת:
ממשלת ישראל החליטה על מדיניות שכר של הסכם מסגרת בדומה לזה שהיה בשנות ה- 80, כאשר משרד האוצר סיכם את מסגרת עלות ההסכמים עם ההסתדרות הכללית עבור כל ארגוני העובדים (רופאים, עובדים, אקדמיה, מהנדסים, עובדי מדינה וכו'). 
מסגרת זו היא של 1.5% לשנה לתקופה של 4 שנים כך שעלות ההסכם ל- 4 שנים הינה בגובה של 6% ובמסגרת זו ברור שלא ניתן לתמרן מעבר לכל המאמצים שעשינו.