• (התנתק)
הבהרה בנושא השימוש בקריטריון השירות הצבאי / לאומי בקביעת וותק לשכר


ח׳ טבת, תשע"ח
26 בדצמבר 2017
לכבוד
ציבור המורים
שלום רב,

איגרת אישית לעדכון
השימוש בקריטריון השירות הצבאי / לאומי בקביעת וותק לשכר- הבהרה

בימים אחרונים התפרסמה שמועה בלתי נכונה, שכביכול ארגון המורים חתם על הסכם שבו מפלים בין מורים למורים בקביעת שכר התחלתי. לא כך הדבר.
כידוע, עפ"י הכללים שנקבעו ע"י מדינת ישראל מקדמת דנא, דרגת השכר נקבעת עפ"י הוותק והתואר האקדמי.
הוותק נספר החל משנה 1 לכל עובד בישראל. גם למורים.
ממשלת ישראל החליטה בשנות החמישים וחזרה על החלטה זו מספר פעמים בשנים 1950, 1952, 1968, 1980, 1981 ששנות השירות בצה"ל ו/או בשירות לאומי נחשבות לוותק בהתאם לאורך השירות.
המדובר בקביעה החלה על סקטור הציבורי כולו ולא רק לגבי מורים ואיננה קשורה להסכמים סקטוריאלים על ציבור כלשהו אלא כאמור להחלטת ממשלה היסטורית בנושא.
ההסכמים עליהם חותם ארגון המורים כלל אינם עוסקים בנושא שכן כאמור המדובר בהוראה ברורה והיסטורית לכלל הסקטור הציבורי, לרבות המורים.
באיגרת שנשלחה למורים במטרה להבהיר סוגיות שקשורות בהסכם השכר החדש כתבנו מהו השכר בשנת הוותק הראשונה ובשנת הוותק הרביעית (כולל שירות של 3 שנים בצבא או בשירות לאומי) לצורך המחשת משמעות הטבות השכר שהושגו למורי העל יסודי.
לצערי יש מי שניצל את האינפורמציה החשובה שבחוזר על מנת לייצר דיסאינפורמציה בקרב המורים.
יובהר המובן מאליו – הסכם תוספות השכר של המורים אינו מפלה בשום צורה בין מורה למורה, משום טעם שהוא – דת, מין, לאום וכו'.
גורמים אינטרסנטים ניצלו החוזר שנשלח, לצורך הפצת שמועות ודיסאינפורמציה, שנועדו אך ורק לפילוג ציבור המורים העי"ס, במגזר ערבי, במגזר הדתי, והחילוני על גברים ועל נשים. ידוע שארגון המורים העי"ס, הנהלתו והעומדים בראשה עושים כל מאמץ על מנת לעזור לכל חבר ללא הבדל גזע, מגדר, עדה, דת וכו'. יתרה מזאת, חוקים שיזמנו למניעת אלימות ועוד בספרי חינוך אמורים לעזור לכל עובדי ההוראה גם לאלה שלא חברים בארגון המורים.