• (התנתק)
האחריות של ראשי השלטון המקומי לאי כיבוד ההסכם לשיפור תנאי המורים


כ' טבת, תשע"ח
7 ינואר 2018

האם החינוך חשוב לראשי הערים?
על האחריות של ראשי השלטון המקומי לאי כיבוד ההסכם לשיפור תנאי המורים והנחיות לפעילות

אין ראש עיר שלא מנסה להתפאר במערכת החינוך ובהישגים החינוכיים של תלמידי עירו.
גאוותם על הישגי מערכת החינוך היא לפני כל דבר אחר. לא נתקלתי, כמעט, בראש עיר שמתפאר קודם כל בניקיון העיר, בתאורה וברווחה שבעירו. דבר ראשון החינוך – במשך כל השנה ובמשך כל הקדנציה של ראשי הערים, ובמיוחד ערב בחירות.

מערכת חינוך טובה היא הבסיס לפעילותה של העיר – לאיכות החיים בה, לשירותים הכלכליים והעסקיים שמתפתחים באותו היישוב וכיו"ב. ואף על פי כן, ראשי הערים וארגונם, מרכז השלטון המקומי, פוגעים בציבור המורים על ימין ועל שמאל.

במהלך המאבק אותו ניהלנו מול משרדי האוצר והחינוך במטרה לשפר את שכרנו, מעמדנו ותנאי עבודתנו, לא קיבלנו כל סיוע מהשלטון המקומי. אפילו חשנו שקיימת אדישות לנושא, כאשר נתנו לנו להיאבק לבד, בזמן שהם "ישבו ביציע" וחיכו לסיום המאבק מתוך ידיעה שכל מה שיושג במאבק ארגון המורים יועבר אליהם לצורך תשלום למורים, ובכך רמת החינוך והשירותים החינוכיים ביישובם ישתפרו, בגדר "מלחמתם של 'צדיקים', נעשית בידי אחרים".

מיד בתום המאבק, צצו שתי תופעות ציניות ביותר.
הראשונה היא סירובו של מרכז השלטון המקומי לחתום על ההסכם שהושג ולבצע את התשלומים בטענות שונות ומשונות נגד משרד החינוך, כגון: פתיחת כיתות מב"ר על חשבון משרד החינוך בישובים באשכולות סוציו-אקונומיים 6 ומעלה (הישובים העשירים יותר), קביעת סל לתלמיד, ועוד.
אין לדרישות אלה כל קשר להסכם אליו הגענו במו"מ עם משרד האוצר ומשרד החינוך בדבר שכר ותנאי עבודה למורים, אותם מורים המשרתים את מערכת החינוך ביישובם.

שנית, הזדרזו לנכות, באופן מיידי, משכר המורים את שעות השביתה.

כל זאת, מדוע?
התשובה היא פשוטה ונאמרה גם על ידי נציגי מרכז השלטון המקומי: "אנו מעוניינים שארגון המורים יפעיל לחץ על משרד החינוך, כדי שנקבל את מה שאנחנו כראשי ערים מעוניינים לקבל ערב הבחירות בשלטון המקומי".

במילים אחרות, במרכז השלטון המקומי מעוניינים במורים שיפעלו כ"שכירי חרב" עבורם.
איזה מאבק מצפים בשלטון המקומי שארגון המורים ינהל עבורם, כאשר ביד אחת דוחפים אותנו למאבק הזה, וביד השנייה מנכים שכר למורים הנאבקים עבור שיפור רמת החינוך ביישוביהם?!
האם ישנה התנהלות צינית מכך?!
ראשי מרכז השלטון המקומי, מנצלים את המעורבות הנפשית והמצפונית שלנו בעבודתנו עם התלמידים ומקווים שנמשיך לתת שירותים בלי תשלום.

בשל כך, אנו פונים לציבור אזרחי ישראל, להורים ולתלמידים ושואלים: מי הוא הגורם להתחדשות המאבק? עד כמה אכפת לראשי הערים ממעמד המורים, שכרם ותנאי עבודתם?

על כן, חברי ארגון המורים המלמדים בחטיבה העליונה מפסיקים החל מהיום (7.1.18) לקיים כל סוג של מבחן או בוחן, למעט בחינות בגרות וכן לא עוסקים יותר במיפויים, מיצ"בים, סקרים, כנסים של משרד החינוך ואסיפות למיניהן.

המנהלים ממשיכים לא לקיים ועדות מעקב מכל סוג שהוא עם הבעלויות ו/או משרד החינוך, כנ"ל בעלי התפקידים בבתי הספר.

אין לקיים כל עבודה מעבר לשעות המשובצות במערכת השיעורים ואין לקיים כל פעילות מכל סוג שהוא בבית הספר או מחוץ לו, לאחר סיום השיעור השמיני.
בשלב זה אנחנו לא מפסיקים את הטיולים ואת המסע הישראלי (להוציא פעילות בשבת שאותה אין לקיים), יציאות לפולין והכנות לפולין, כולל השתלמויות ביד ושם.