• (התנתק)
אישור חריג למורים לאנגלית להשתתף בכנס משרד החינוך


כ"ג טבת, תשע"ח
10 ינואר 2018 

לכבוד:
ציבור המורים לאנגלית

מפאת חשיבות העניין, אנו מאפשרים באופן חריג למורים לאנגלית להשתתף בכנס המאורגן ע"י משרד החינוך בנוגע לתכנית הלימודים החדשה.