• (התנתק)
מערך סיוע אישי לטיפול בנפגעי אלימות במערכת החינוך