• (התנתק)
העיצומים נמשכים


כ"ד טבת, תשע"ח
11 ינואר 2018 

על רקע הפרסומים בכלי התקשורת, אנחנו מדגישים:
העיצומים בתוקף.
העיצומים יימשכו עד שייחתם ההסכם לשיפור תנאי המורים ושכרם.
ארגון המורים הוא היחיד המוסמך להודיע על הפסקת העיצומים.

נעדכן אתכם בהתפתחויות.