• (התנתק)
העיצומים נמשכים: אין לקיים מבחנים מכל סוג שהוא


כ"ה טבת, תשע"ח
12 ינואר 2018 
מורים יקרים,
לפני כחודש ימים, עם סיום המו״מ שנוהל מול משרדי החינוך והאוצר, הודענו על ביטול העיצומים.
 
לצערנו, ההסכמות לא כובדו וההסכם לא נחתם בגלל רצונו של מרכז השלטון המקומי לקבל הטבות ממשרד החינוך, שאינן קשורות כלל להסכם.
 
שיחות עם מרכז השלטון המקומי ומשרד החינוך לא הועילו, ונאלצנו ביום א׳ (7.1.18) לחדש את העיצומים ולא לקיים מבחנים מכל סוג שהוא.
 
לצערי, המעסיקים פעלו כלפינו שלא ביושר, ולכן האחריות על העיצומים ועל הנזק שנגרם היא אך ורק שלהם.
 
העיצומים ייפסקו, אך ורק על סמך הודעת ארגון המורים, ברגע שההסכם ייחתם.