• (התנתק)
הפסקת העיצומים - מרכז השלטון המקומי מתחייב לכבד את ההסכמות


כ"ו טבת, תשע"ח
13 ינואר 2018 
מורים יקרים,
הנחישות הובילה לתוצאות.
קיבלנו הערב בעקבות שיחה עם מנכ"ל משרד החינוך מר שמואל אבואב, מכתב בו מרכז השלטון המקומי מתחייב לכבד את ההסכמות אליהן הגענו עם משרדי החינוך והאוצר.

התשלומים יועברו למורים, רטרואקטיבית מחודש ספטמבר.
לאור זאת, אנחנו מודיעים על הפסקת העיצומים.

ההסכם יפורסם באתר הארגון, מייד לאחר חתימתו.