• (התנתק)
איגרת עדכון למנהלי בתי הספר


ו׳ שבט, תשע"ח
22 בינואר, 2018

חבריי המנהלים שלום רב,

הסכם העבודה טרם נחתם. דווקא סעיפים הנוגעים לשכרכם טרם סוכמו.
הואיל וההסכם לא נחתם והואיל וסכסוך העבודה לא בוטל, יש להמשיך בעיצומים שהחלטנו עליהם בנוגע למנהלים: אין להשתתף בוועדות מעקב, אין למסור דוחות, אין לבוא לכנסי משרד החינוך, אין לקבל את אנשי הביקורת שנשלחים מטעם משרד החינוך ולשתף איתם פעולה.