• (התנתק)
איגרת עדכון למורים


ו׳ שבט, תשע"ח
22 בינואר, 2018

לכבוד
ציבור המורים

חברים יקרים שלום רב,

אחד המאמצים הגדולים שאנו עושים בהתמדה הוא המאמץ לעשות את מקצוע ההוראה לפרופסיה.
המאבק הזה אינו פשוט. הוא מאבק ארוך וסיזיפי.
קשה לשנות פרדיגמות בקרב הציבור הרחב, ואפילו בקרב המעסיקים, אשר עדיין מתייחסים אל המורים כאל שמרטפים. ראו המאמצים לקצר חופשות של המורים והתלמידים, בטענה שאין סידור לילדים בימי החופשות כאשר המורים ממשיכים לעבוד.
אבל יש גם הצלחות...
לאחרונה הצלחנו בכך, שהתוכנית ההזויה של משרד החינוך ובנק ישראל להכניס חינוך פיננסי לבתי הספר באמצעות פקידי הבנקים בוטלה, זאת בשל התנגדותנו וההוראה שנתנו למנהלי בתיה"ס ולציבור המורים שלא לאפשר כניסה של פקידי בנקים לבתי הספר לצורך חינוך הילדים.
לא מדובר רק בפרסומת סמויה לאותם הבנקים, כבר בגיל הצעיר של התלמידים, והפיכתם ל"קהל שבוי", אלא גם פגיעה בפרופסיה שלנו.
אנחנו קיבלנו הכשרה שנים רבות, באוניברסיטאות ובמכללות להכשרת עובדי הוראה, ללמד ולחנך, והנה כעת, ב"תוכנית" של משרד החינוך ובנק ישראל, משדרים שגם פקידי הבנקים יכולים להיות מורים - כי מה זה להיות מורה בעצם...
לא ניתן יד לזה בשום פנים ואופן!
שום בעל פרופסיה שמכבד את עצמו לא יכול להסכים לכך שאדם שלא הוכשר לכך יבצע את הפרופסיה שלו במקומו. האם מהנדסים יתחילו להתעסק ברפואה ורופאים באדריכלות? האם עורכי דין יתחילו לטוס באל על כטייסים? מדוע פקידי בנקים יכולים לעבוד כמורים וכמחנכים בבתי הספר ללא הכשרה כמורים כשיש לא מעט מורים שמסוגלים להעביר לתלמידים גם חינוך פיננסי, ולא רק חינוך פיננסי?

טוב עשו משרד החינוך ויו"ר המזכירות הפדגוגית שחזרו בהם מהתוכנית.
ארגון המורים ימשיך לעמוד על המשמר כדי לשמור על כבוד המקצוע והמקצועיות של המורים בחינוך העל יסודי.