• (התנתק)
איגרת לעדכון בנושא המעורבות החברתית


ז׳ שבט, תשע"ח
23 בינואר, 2018

לכבוד
ציבור המורים

שלום רב,

הסכם העבודה טרם נחתם ועקב כך, סכסוך העבודה לא בוטל עדיין.
בלי כל קשר לכך, קיימות מספר החלטות שקיבלנו האוסרות על מורים ומחנכים לבצע כל מטלה הקשורה בנושא המעורבות החברתית, ונותנות לכם גיבוי לכך. להזכירכם: משרד החינוך מצא לנכון, על דעת עצמו וללא כל הסכמה עמנו, לקבוע את התכנית למעורבות חברתית שמטרתה חשובה, אך לא מצא לנכון לתאם עמנו את האחראים לביצוע, את המבצעים ואת תגמולם.
הנהלת משרד החינוך החליטה שבכל עיר יהיו אחראים מטעם העיריות לתכנית זו, אשר יתוגמלו בהתאם (לא מורי בתיה"ס) ובכל בי"ס יהיה אחראי מרכז שיקבל שכר של 0.4 ש"ש על כל כיתה עליה הוא אחראי וגמול של 6%.
החלטה זו של מנכ"לית משרד החינוך הקודמת, גב' מיכל כהן, הייתה בגדר "שליפה מהשרוול" וזאת כאמור ללא תיאום וללא הסכמה עמנו, מצב הנמשך עד היום.
תכנית זו לא נכללת בשום הסכם קיבוצי. התרענו על כך שהיקף העבודה הנדרשת מאותו רכז מעורבות חברתית הוא בלתי אפשרי, מה עוד שהיא צריכה להיעשות בשעות אחה"צ והערב, אחרי תום יום הלימודים ברפורמת עוז לתמורה.
כאשר הבינה שהדרישות בלתי אפשריות, החליטה המנכ"לית להטיל את עיקר העבודה על המחנכים. זה לא תפקידם של המחנכים! אנו מתנגדים לכך!
המדובר במקצוע לבגרות, שצריך לקבל הערכה גם בתעודת הבגרות. כל בר בי רב יודע שמקצוע לבגרות מתוגמל בשעות , בגמולים ובאחוזים, אך מנכ"לית משרד החינוך לשעבר ראתה במחנכים כוח עבודה זול והטילה עליהם את העבודה בלי תגמול.
אין לעבוד ללא תגמול! על כן אין לבצע את העבודה הנ"ל, שהיא בגדר תפקיד הנוסף לתפקידיהם הרבים האחרים של מחנכי הכיתות.
אם משרד החינוך בחר לקבוע בעלי תפקידים בעיריות ורכז בית ספרי ולממן אותם, ודווקא לא לתגמל את עושי העבודה, אין אנו חייבים להסכים לכך ולתת לזה יד.
אף אחד אינו יכול לחייב אדם לבצע עבודה נוספת ללא תגמול, גם אם עבודה זאת חשובה.
לכן, אין לבצע את העבודה, אין למלא דוחות ואין לתת ציונים במסגרת התכנית למעורבות חברתית וכל זאת עד שידע משרד החינוך שעל עבודה נוספת צריך לשלם!