• (התנתק)
תיכון בפ''ת ביטל את יציאת המסע הישראלי עקב דרישת תשלום בגין עבודה בשבת


ז׳ שבט, תשע"ח
23 בינואר, 2018
תוספת תשלום למורים עבור עבודה בשבת

הנחישות משתלמת. כשמורים מתעקשים ומבצעים את הוראות ארגון המורים הם זוכים לקבל תשלומים בגין עבודה בשבת או משוחררים מלעשות אותה.
לידיעתכם במס' מקומות מתבצע התשלום.

אין שום סיבה שמורים יעבדו יום ולילה רחוק מביתם ומשפחתם, ללא תמורה. לכן, אין לעבוד ללא תמורה שום עבודה נוספת ובוודאי לא בניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה, שמסדיר את איסור העבודה או העבודה בשבת ואת התשלום המגיע.