• (התנתק)
ביצוע מבחני מיצ''ב פנימיים


ט׳ שבט, תשע"ח
25 בינואר, 2018

לכבוד 
ציבור המורים 
שלום רב,

הנדון: ביצוע מבחני מיצ"ב פנימיים

חדשות לבקרים ממציאים במשרד החינוך מטלות נוספות אותן נדרשים המורים לבצע. כאשר מדובר במבחני מיצ"ב ארציים וחיצוניים, משרד החינוך מוצא לנכון לבדוק את המבחנים באמצעות בוחנים ניטרליים ולתגמל אותם על כל מבחן שהם בודקים.

אין לנו התנגדות לכך שמי שבודק גם יתוגמל. אדרבה. אבל מכאן גלשו מהר מאוד למבחני מיצ"ב פנימיים . לא מספיק המבחן החיצוני, עכשיו רוצים גם מבחנים פנימיים שעל התלמידים לעבור. אבל הפעם הבודקים הם המורים שלא מתוגמלים כלל בגין עבודה זו.
כבפעמים אחרות, גם הפעם משרד החינוך רואה במורים ובמורות כוח עבודה זול. אפשר כידוע להעמיס על גב הגמל עוד ועוד עד שישבר. איננו מעוניינים להיות הגמל - וגם לא שגבינו יישבר.

לא מספיק שהטילו עלינו את מטלת המעורבות החברתית ללא תגמול?
לא מספיק גם שהטילו עלינו לצאת לטיולים ולהסתובב כל היום ואף לשמור בלילה בלי תגמול נאות?
לא מספיק שמחייבים אותנו לעבודה בשבת ללא תשלום?
לא מספיק שאנו נאלצים לטפל בהכנת מאות ואלפי תיקים של לקויות למידה כדי לרצות בעלי ממון אשר מסוגלים "לקנות" אישורים ממין זה?
ולאור כל זאת, גם מטילים עלינו עכשיו מטלה נוספת של בדיקת מבחני מיצ"ב פנימיים?

חברים יקרים, אין לעשות עבודה זו. איננו חייבים! אין שום הסכם שמחייב זאת. אם לא יתגמלו אותנו – לא נעבוד. זו עבודה נוספת שאינה כלולה בתכנית הלימודים.
זכרו, לא עושים לאדם אלא רק מה שהוא נותן שיעשו לו. אם תעשו גם את זה וגם דברים אחרים שאיננו מחויבים לעשותם, מתי הדבר יפסק?
כשגבו של הגמל יישבר?!

על כן אני חוזר ואומר - אין לבצע מטלה זו של בדיקת מבחני המיצ"ב הפנימיים וכל מטלה אחרת שהיא בגדר עבודה נוספת ואין המורים מתוגמלים בגינה.