• (התנתק)
עיצומי המנהלים עדיין בתוקף ויש לקיימם

כ׳ שבט, תשע"ח
5 פברואר, 2018

למנהלי בתי הספר שלום רב,

בשם ארגון המורים והתאגדות מנהלי בתי הספר, הריני מזכיר שעיצומי המנהלים עודם בתוקף ויש לקיימם!

העיצומים נוגעים למסגרות הבאות: ועדה מלווה, ועדת סטטוס, ועדת מיפוי, ועדת מעקב, ועדת תאום, ועדת יעדים, ועדת חזון, ועדת אקלים חינוכי, ועדת טיוב, ועדת רמזור, ועדה על התמונה החינוכית, ועדה מתמדת, וועדה מתמידה ושמות נרדפים נוספים של וועדה מלווה.

בנוסף, כוללים עיצומי המנהלים גם את מבחני פיז"ה והמיצ"בים, כנסים של משרד החינוך והמחוזות ובקרה רב תחומית בחטיבות העליונות.

נא להודיע למפקחים שלצערכם לא תוכלו להיפגש איתם מעבר לשיחה כללית על המצב בבית ספרכם בע"פ ובארבע עיניים בלבד, ללא דיווחים פרטניים על גבי טפסים בנושאים שהם מתחום הוועדה המלווה, על כל השמות הנרדפים שלה בבתי הספר השונים במחוזות השונים.

עלינו להדגיש כי העיצומים חוקיים ולגיטימיים והינם במסגרת מאבק מקצועי של ארגון המורים והם מחייבים את כל חברי הארגון. על כן יש לקיימם גם אם הם פוגעים זמנית במערכת החינוך שכה יקרה לליבנו.

בברכה,
מנשה לוי, יו"ר התאגדות מנהלי בתיה"ס