• (התנתק)
עדכון בנושא הצעת חוק להגנה על מורים מפני אלימות


כ"ב שבט, תשע"ח
7 פברואר, 2018 

חברות וחברים יקרים,
אנו מתחילים לראות תוצאות לעמלנו.
הצעת החוק להגנה על מורים מפני אלימות מתקדם ועבר היום בוועדת החוקה של הכנסת לקראת העברתו בקריאה ראשונה.
מלשכת שר החינוך מר נפתלי בנט נמסר לנו כי הציפייה היא שהחוק יעבור ללא תקלות ויתקדם לעבר הקריאות הבאות.

התחלנו בקידום החוק בחודש אוגוסט 2016.
הצעת חוק אותה יזם ארגון המורים הוגשה באותו מועד לשר החינוך.
אנחנו רואים כעת כי היא קורמת עור וגידים.
גם השר רואה בעבודת המורים ייחודת הדורשת התייחסות מיוחדת והגנה משמעותית מפני אלימות.
לכן, הפוגעים במורים ייענשו בעונש חמור של חמש שנות מאסר, כאשר מעמד המורה לצורך כך ישודרג למעמד של "עובד ציבור" הדומה בנושא זה למעמד השוטרים בישראל.
חשוב להדגיש כי הצעת החוק אינה מספקת.
חייבת לבוא גם אכיפה ראויה.
אנו בארגון המורים מבטיחים כי לא נרפה בנושא המלחמה באלימות בכלל ונגד מורים בפרט.