• (התנתק)
הערכה מתוקשבת בשפת אם במסגרת הערכה חילופית


י"א אדר, תשע"ח
26 פברואר, 2018 
לכבוד
ציבור המורים ללשון והמורים לשפת אם, עברית וערבית
שלום רב, 

הנדון: הערכה מתוקשבת בשפת אם במסגרת הערכה חילופית

לאחרונה התבשרנו שגב' דסי בארי, מנהלת המנהל הפדגוגי במשרד החינוך, הוציאה חוזר בתאריך 22.2.18 לציבור המורים והמנהלים לגבי משימת הערכה מתוקשבת בשפת אם לכלל תלמידי כיתות ט' ו-י' לקראת מבחן פיז"ה.

חוזר זה, הוא בניגוד לדעתנו ואינו מקובל עלינו כלל. בשל כך, מתבקשים המורים לשפת אם ולשון שלא לשתף בעניין זה פעולה עם משרד החינוך ולא לבצע את המטלה.

מדובר בעבודה נוספת, מיותרת וללא כל תגמול. כמו כן, עומדת הוצאת החוזר המדובר בניגוד להבטחתה של גב' דסי בארי שלא להוציא חוזרים הנוגעים לתנאי עבודתם של המורים ללא תיאום עימנו. 

לסיכום, אין לבצע שום שינוי בהערכה חילופית או בדיווח, אין לקיים כל הכנה לפיז"ה והערכה ממוחשבת, מיפויים וכו'.